Nieważne ubezpieczenie OC – jak uniknąć kary za brak OC?

Obszar roboczy 1 kopia

Ubezpieczenie OC to niezbędny dokument, który musi posiadać każdy pojazd dopuszczony do ruchu drogowego. Jego okres trwania wynosi rok, dlatego wielu kierowców w wyniku natłoku obowiązków i roztargnienia zapomina o opłaceniu ubezpieczenia i zachowaniu jego ciągłości. W 2022 roku również kary za brak ważnego OC wzrosły. Ponad 14-dniowy brak ważnej polisy kosztuje właścicieli samochodów osobowych aż 6020 złotych.  Ile zapłacimy za brak ważnego OC? Jak uniknąć kary za brak OC?

Wysokość kary za brak ważnego OC

Od 1 stycznia kierowcy, którzy nie posiadają ważnego OC zapłacą wyższe kary. Kierowcy samochodów osobowych za 3 dni zwłoki zapłacą 1200 zł, od 4 do 14 dni 3010 zł, a za ponad 14 dni aż 6020 zł.

Jak uniknąć kary za brak ciągłości OC?

Kierowca, który został ukarany za brak ważnego OC może odwołać się od kary w kilku przypadkach:

 • wykazać w UFG, że w okresie podanym w wezwaniu do zapłaty samochód był ubezpieczony, a towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało błędną informację,
 • przedstawić dokumentację, która potwierdzi, że nie musieliśmy w okresie określonym w wezwaniu posiadać ważnego OC, ponieważ np. nasz samochód został skradziony.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a kara za brak ważnego OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zawsze ma prawo nałożyć karę za brak OC. Zgodnie z prawem każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi posiadać ubezpieczenie OC. UFG dzięki swojej bazie bardzo szybko ustali, czy auto jest ubezpieczone lub nie. Ukarany może odwołać się i prosić o umorzenie kary w przypadku złej sytuacji finansowej. Zazwyczaj jednak kara jest dzielona na raty lub wydłuża się czas spłaty. W jakich wypadkach można złożyć wniosek o umorzenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

 1. Niski dochód na członka rodziny,
 2. posiadanie dzieci do 25 lat, które nie uzyskują własnych dochodów,
 3. przewlekła choroba,
 4. utrzymanie osoby trwale niepełnosprawnej,
 5. status bezrobotnego w urzędzie pracy,
 6. wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 7. stale utracony majątek w wyniku pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej,
 8. jesteśmy zadłużeni w banku,
 9. zalegamy z płaceniem alimentów,
 10. mamy inne obciążenia finansowe.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – wniosek o umorzenie kary

Wniosek o umorzenie kary za brak OC możemy znaleźć na stronie UFG. Do odwołania kary za brak OC warto dołączyć:

 • informację z ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS, od pracodawcy lub z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

Wniosek o umorzenie wysyłany do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powinien być wypełniony bardzo starannie, ponieważ decyzja ma charakter uznaniowy i podejmowana jest indywidualnie do każdego przypadku. We wniosku o umorzenie kary za brak OC trzeba podać przyczyny swojej trudnej sytuacji życiowej, majątkowej lub materialnej oraz pewne informacje dotyczące dochodów. Osoby powołujące się np. na brak pracy lub trudną sytuację zdrowotną, powinny załączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu pracy lub zaświadczenie lekarskie.

W Huta Ubezpieczeń dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania i przedstawimy najbardziej atrakcyjną ofertę OC!