Dla firm

Obszar roboczy 1 kopia
ubezpieczenie dla firm

Prowadzenie własnej firmy obarczone jest niemałym ryzykiem. Nie ma przy tym znaczenia wielkość prowadzonej działalności – zagrożenie dotyczyć może równie dobrze wielkich spółek prawa handlowego, co jednoosobowych działalności gospodarczych. Wystarczy jedno małe niepowodzenie, by uwikłać się w szereg problemów, procesów i walki o odzyskanie należnych pieniędzy. Dlaczego zatem nie ubezpieczyć się od spokoju we własnej firmie?

OC dla firm

Firmy ubezpieczeniowe od dawna proponują przedsiębiorcom różnorakie ubezpieczenia dla firm. Podstawowym rodzajem takiej polisy jest OC dla firm. Ta polisa ma zabezpieczyć biznes przed ewentualnymi roszczeniami kontrahenta o nieprawidłowe lub wadliwe wykonanie usługi oraz o niewywiązanie się z umowy. Ubezpieczenie OC firmy może także chronić przedsiębiorcę od odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie zlecenia przez jego podwykonawcę. Ponadto w ramach tej polisy przedsiębiorca może ubezpieczyć się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w najmowanym lokalu, uszkodzenia pożyczonego sprzętu, a nawet szkody wyrządzone pracownikom.

Ubezpieczenie należności

Małe firmy szczególnie często borykają się z problemem braku zapłaty za wystawione faktury. Nieuczciwi lub niewypłacalni nabywcy mogą spowodować niemałe kłopoty lub nawet upadłość przedsiębiorstwa. Na taką okoliczność przewidziane jest ubezpieczenie należności. To zabezpieczenie dla firm na wypadek gdyby nabywca ich usług lub towarów w wymaganym terminie nie zapłacił rachunku. Takie ubezpieczenie pomaga odzyskać należność, a w przypadku niewypłacalności kontrahenta – gwarantuje wypłatę odszkodowania.

Niektórzy ubezpieczyciele przewidują także ubezpieczenia od utraty dochodu, które chronią przedsiębiorcę w momencie przestoju i związanego z nim zaniku zarobków.

Ubezpieczenie mienia firmowego

Ubezpieczenie firmy może się także wiązać z koniecznością ubezpieczenia mienia – komputery, maszyny, narzędzia pracy, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu. Ubezpieczenie komputerów może obejmować także ubezpieczenie danych zamieszczonych na nośnikach przed utratą lub uszkodzeniem. Firmy posiadające więcej niż jeden samochód mogą ubezpieczyć je zbiorczo w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego dla firm, czyli ubezpieczenia floty. Dla firm transportowych z kolei niezwykle ważnym ubezpieczeniem będzie ubezpieczenie cargo w transporcie, czyli ochrona przewożonego towaru od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie jaką drogą jest przewożony i czy firma przewozi go samodzielnie czy korzysta z przewoźnika.

Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenia dla firm obejmują także pakiety ubezpieczeń dla pracowników. To nie tylko ubezpieczenia NNW w razie wypadków w czasie pracy. Szeroka oferta polis obejmuje także pakiety medyczne, OC w życiu prywatnym pracownika, polisy na życie, ale także ubezpieczenia podróżne dla pracowników wyjeżdżających w delegacje. Nie trzeba zatrudniać niezliczonej liczby osób, by skorzystać z ubezpieczeń pracowniczych. Przewidziane są one także dla firm zatrudniających zaledwie kilku pracowników.

Szeroka oferta ubezpieczeń dla firm może przytłaczać. Konieczność znalezienia optymalnego rozwiązania dla swojej działalności także. Dlatego zamiast tracić czas i nerwy na szukanie odpowiedniej polisy dla firmy, lepiej zając się robieniem biznesu, a dobór odpowiednich rozwiązań powierzyć Hucie Ubezpieczeń z Krakowa.