Rolne

Obszar roboczy 1 kopia
ubezpieczenie rolne

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z szeregiem nieprzewidywalnych i niebezpiecznych sytuacji. Wypadki podczas pracy w gospodarstwie rolnym należą do najczęściej zdarzających się incydentów, a zwierzęta, uprawy i mienie rolnika nieustannie narażone są na choroby, anomalie pogodowe i zdarzenia losowe. Dlatego ubezpieczenia rolnicze są niezbędnym narzędziem w prowadzeniu tej gałęzi biznesu.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze

Ustawa nakłada na rolników obowiązek wykupienia dwóch rodzajów ubezpieczenia rolniczego – ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolnika. Ubezpieczenie budynków obejmuje budynki mieszkalne i rolne, wchodzące w skład gospodarstwa i chroni je przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak na przykład: pożar, powódź, podtopienia, ulewy, śnieżyce, uderzenie pioruna itp. Ubezpieczenie OC z kolei chroni rolnika przed konsekwencjami finansowymi, jeśli on lub jego pracownik wyrządzi krzywdę osobie trzeciej, np. niechcący zaora pole sąsiada. Powyższe ubezpieczenia są obowiązkowe, a ich niewykupienie naraża rolnika po pierwsze na karę finansową na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a po drugie – na pokrywanie z własnej kieszeni wszelkich strat, jeśli nastąpią.

Dobrowolne ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie budynków rolniczych i OC rolnika nie pokryją jednak wszystkich strat, na jakie narażony jest on prowadząc działalność. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków tylko w niewielkiej części może rekompensować straty powstałe np. w wyniku pożaru. Nie pokryje strat, będących wynikiem przepięcia, zalania, dewastacji, działania dymu i sadzy, spowodowanych upadkiem drzewa czy uderzeniem pojazdu w budynek rolniczy. Nie obejmuje zakresem swojej ochrony znajdujących się wewnątrz budynków zwierząt czy maszyn rolniczych, których wartość często przekracza wartość samego budynku. Dlatego każdy rolnik powinien pomyśleć o dodatkowych ubezpieczeniach dla rolników, takich jak ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie maszyn rolniczych, ubezpieczenie produkcji zwierzęcej, koni czy ubezpieczenie zwierząt gospodarskich. Gdzie szukać takich rozwiązań? Najlepiej w Krakowie, w Nowej Hucie, gdzie działa Huta Ubezpieczeń, a pracujący w niej agenci ubezpieczeniowi pomagają dopasować ubezpieczenie indywidualnie, adekwatnie do potrzeb każdego rolnika.

Ile kosztuje ubezpieczenie rolnicze

Koszt obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolnika liczony jest m.in. od wielkości gospodarstwa, liczby budynków i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej i towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy przy wyborze najlepszej oferty.