Czym są ubezpieczenia osobowe?

Obszar roboczy 1 kopia

Ubezpieczenia osobowe należą do polis, których posiadanie warto rozważyć, jeżeli zależy nam na ochronie naszej zdolności, zdrowia, a nawet życia. Ubezpieczenia osobowe to jeden ze sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości. Co to ubezpieczenie osobowe i co chroni?

Ubezpieczenie osobowe – co to?

Ubezpieczenie osobowe zaliczane jest do polis gospodarczych. Dotyczą one ochrony życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Zgodnie z art. 829 Kodeksu cywilnego polisa osobowa zapewnia ochronę dotyczącą:

 • przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią wyznaczonego wieku,
 • przy ubezpieczeniu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Przykłady ubezpieczeń osobowych

Do ubezpieczeń osobowych zaliczamy polisy na życie oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW. Przykładami ubezpieczeń osobowych są także:

 • polisy grupowe zawierane przez pracodawcę;
 • polisy inwestycyjne – część składki przeznaczona jest na ochronę, a część na inwestycję;
 • polisy bezterminowe dla osób starszych (wypłacane w przypadku śmierci);
 • polisy posagowe, których celem jest gromadzenie finansów dla dzieci.

Czym charakteryzują się ubezpieczenia osobowe?

Ubezpieczenia osobowe różnią się od innych polis pod kilkoma względami:

 • przedmiot ochrony ubezpieczeniowej – polisy osobowe zakresem ochrony obejmują życie i zdrowie człowieka, a także jego zdolność do pracy;
 • charakter szkody – w przypadku polis osobowych nie jesteśmy w stanie oszacować ceny za zdrowie oraz życie człowieka, dlatego jest ona niewymierna w kwocie;
 • podmiot ubezpieczenia – jedna osoba fizyczna lub grupa;
 • suma ubezpieczenia – ustalana przed zawarciem umowy;
 • czas trwania ochrony – długoterminowe ubezpieczenie, trwające przynajmniej rok;
 • wypłata świadczenia – w polisie osobowej nie wypłaca się odszkodowania, tylko świadczenie.

W ubezpieczeniach osobowych wartość ubezpieczenia jest wybierana przez ubezpieczonego. Zależy to od naszych potrzeb oraz możliwości finansowych. W ubezpieczeniach majątkowych kwota odnosi się do wartości ubezpieczonego przedmiotu.

Czy warto wykupić ubezpieczenie osobowe?

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, mają zapewnić wsparcie finansowe w trudnych życiowych momentach. Ubezpieczenie osobowe z definicji ma chronić zdrowie, zdolność oraz życie ubezpieczonego, dlatego polisa ta zapewnia nam:

 • szybki dostęp do opieki zdrowotnej w prywatnych placówkach medycznych,
 • ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zwrot kosztów z zakupiony sprzęt,
 • świadczenie z tytuły niezdolności do pracy,
 • ochronę dla pracowników.

To, jak szeroki zakres ochrony otrzymamy zależy od tego, jaki wariant wybierzemy, dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami.

Cena prywatnego ubezpieczenia osobowego

Aby obliczyć koszt naszego ubezpieczenia osobowego towarzystwo musi wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • wiek – im starszy jest ubezpieczony, tym większe ryzyko zachorowania na poważne choroby, a także śmierci;
 • suma ubezpieczenia – na cenę ubezpieczenia osobowego wpływa także suma ubezpieczenia;
 • aktualny stan zdrowia – ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie ankiety medycznej dotyczącej naszego stanu zdrowia, stylu życia, używkach;
 • umowy dodatkowe – na cenę wpłynie także zakres ubezpieczenia, możemy rozbudować nasze ubezpieczenie.

Poszukujesz ubezpieczenia osobowego dla siebie? Pomożemy Ci w znalezieniu najlepszej oferty!