Oświadczenie sprawcy kolizji – dlaczego warto je napisać?

Obszar roboczy 1 kopia

Drobne kolizje zdarzają się często na polskich drogach. Chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do stłuczki. Jeżeli w zdarzeniu nie ma poszkodowanych, a auta da się w bezpieczny sposób usunąć z jezdni wystarczy spisać oświadczenie o kolizji. Dlaczego warto je spisać i co powinno zawierać?

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu o kolizji?

Warto zwrócić uwagę, aby oświadczenie o kolizji sprawca spisywał w obecności osoby poszkodowanej w celu sprawdzenia prawdziwości podanych danych. W oświadczeniu sprawcy kolizji powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane kierowców (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,) oraz właścicieli samochodów (nie zawsze kierowca jest właścicielem pojazdu);
 • wskazanie kto jest sprawcą, a kto osobą poszkodowaną;
 • dane samochodów – numer VIN, markę, model i typ samochodu;
 • dane ubezpieczenia OC sprawcy – numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę ubezpieczyciela, należy pamiętać o sprawdzeniu jej ważności;
 • datę, miejsce i dokładny czas zdarzenia;
 • dokładny opis okoliczności;
 • stopień zniszczenia aut;
 • dane świadków zdarzenia wraz z ich podpisami;
 • czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

Warto zadbać, aby w oświadczeniu znalazło się jak najwięcej kluczowych informacji o zdarzeniu oraz uszkodzeniach samochodu. Warto zrobić także zdjęcia uszkodzeń obu pojazdów. Taki dowód najtrudniej podważyć.

Wzór oświadczenia o kolizji

Wiele osób obawia się, że w momencie kolizji zapomni o informacjach, które powinny znaleźć się w oświadczeniu o kolizji. W Internecie dostępnych jest obecnie wiele wzorów oświadczenia o kolizji, dlatego warto wydrukować sobie kilka egzemplarzy i mieć je przy sobie na wypadek kolizji. Także na stronie Huty Ubezpieczeń znajdziesz gotowy wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.

 Zalety spisania oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym to alternatywa dla wzywania policji. Jeżeli w wypadku nie ma poszkodowanych, a samochody da się usunąć w bezpieczne miejsce to spisanie oświadczenia sprawcy kolizji jest wystarczające. Należy jednak pamiętać, że obie strony w tym przypadku nie mogą mieć wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Przyjazd policji wiąże się z długim czasem oczekiwania, procedurą dokumentowania, a także mandatem dla sprawy. Ostatecznie policjant sporządza protokół wypadku samochodowego, który prawnie ma podobne znaczenie, co oświadczenie sprawcy kolizji. Oba te dokumenty pozwalają poszkodowanemu ubiegać się o odszkodowanie.

Zobacz także: Holowanie samochodu w ubezpieczeniu

Kiedy warto wezwać policję zamiast spisać oświadczenie kolizji drogowej?

Istnieją sytuacje, w których warto wezwać policję nawet w przypadku małej stłuczki. Są to:

 • ucieczka sprawcy z miejsca zdarzenia,
 • brak pewności, która strona była sprawcą kolizji,
 • rozbieżność zeznań obu stron,
 • podejrzenie, że drugi kierowca może być nietrzeźwy,
 • wątpliwości co do dokumentów drugiego kierowcy,
 • sytuacje, w których jeden z uczestników kolizji został ranny lub w inny sposób ucierpiał na zdrowiu.

Procedura po spisaniu oświadczenia o kolizji

Poszkodowany przekazuje gotowe oświadczenie o kolizji do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. W zależności od towarzystwa zgłaszanie szkody odbywa się w różny sposób – telefonicznie, pisemnie, osobiście lub online. Po dostarczeniu oświadczenie sprawcy kolizji uruchamiana jest procedura likwidacji szkody Najpierw ubezpieczyciel ustala okoliczności zdarzenia. Sprawdza, czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty i weryfikuje powstałe w wyniku kolizji szkody. Po takim przeglądzie ubezpieczyciel sprawcy wypłaca pokrzywdzonemu odszkodowanie (na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu) lub przekazuje pieniądze na naprawę auta warsztatowi samochodowemu.

Chcesz ubezpieczyć swój samochód? Skontaktuj się z Huta Ubezpieczeń, pomożemy w wyborze najbardziej atrakcyjnej oferty.