Cesja ubezpieczenia samochodu – kiedy dokonać cesji polisy OC?

Obszar roboczy 1 kopia

Nie każdego stać na zakup samochodu z własnych środków, dlatego dużo osób decyduje się na kredyt na samochód. Zanim jednak spłaci się go w całości, bank musi się odpowiednio zabezpieczyć. Najczęstszą formą zabezpieczenia jest cesja ubezpieczenia samochodu.

Cesja ubezpieczenia – co to?

Jeżeli samochód jest przez nas kupowany na kredyt, przynajmniej częściowo płaci za niego bank, dlatego staje się on w pewnym sensie współwłaścicielem samochodu. Dlatego wymaga on od kierowcy cesji ubezpieczenia samochodu.

Co to cesja ubezpieczenia? Cesja ubezpieczenia samochodu to przeniesienie naszych praw wynikających z umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym na inną osobę lub instytucję. Dla kredytodawcy cesja ubezpieczenia samochodu jest zabezpieczeniem finansowym w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu. Najczęściej cesja nie dotyczy polisy OC, a nieobowiązkowego ubezpieczenia AC. Po spłacie kredytu właściciel samochodu może wykreślić bank jako współwłaściciela i wycofać cesję.

Cesja polisy OC, a wybór ubezpieczyciela

Bank ma prawo ingerencji w to, jakiego ubezpieczyciela wybierzemy. W takim wypadku może pokazać kierowcy listę akceptowanych przez niego towarzystw oraz ofert ubezpieczeniowych. Bank ma także prawo narzucenia kierowcy zakupu dodatkowego ubezpieczenia AC.

Cesja ubezpieczenia OC samochodu, a uszkodzenie pojazdu

Jeśli w trakcie obowiązywania cesji polisy OC dojdzie do szkody należy poinformować o tym bank. Gdy auto wymaga naprawy kredytobiorca musi otrzymać zgodę kredytodawcy.

Jak sporządzić cesję ubezpieczenia samochodu?

W pierwszej kolejności powinniśmy podpisać umowę cesji ubezpieczenia samochodu z instytucją, która udziela nam kredytu. Następnie należy dostarczyć umowę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej dołączy informację, że po szkodzie odszkodowanie ma zostać przekazane instytucji, która udziela kredytu. Na koniec dostarczamy informację o cesji polisy OC do banku.

Zobacz także: Sprawdzanie OC – jak zweryfikować czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie?