Kary za brak OC – jaki sprawdzić OC w UFG?

Obszar roboczy 1 kopia

Każdy pojazd mechaniczny dopuszczony do ruchu w Polsce musi posiadać ubezpieczenie OC. Dzięki temu ubezpieczeniu kierujący pojazdem nie musi ponosić odpowiedzialności finansowej za szkody, do których doprowadzi w ruchu drogowym. Ważne ubezpieczenie OC to obowiązek każdego kierowcy, dlatego warto zdecydować się na zaufaną i profesjonalną firmę ubezpieczeniową, która dobierze najlepszą ofertę i co roku przypomni nam o kończącej się ważności naszego OC, dzięki czemu unikniemy wysokich kar.

Wysokość kary za brak OC 2021 i 2022 – porównanie

W 2022 roku znacznie podniesiono wysokości kar za wiele wykroczeń drogowych, także za brak ważnego OC.

Samochód osobowy

Samochód ciężarowy

Pozostałe pojazdy

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Do 3 dni 1 120zł 1 200zł 1 680zł 1 810zł 190zł 200zł
Od 4 do 14 dni 2 800zł 3 010zł 4 200zł 4 520zł 470 zł 500zł
Powyżej 14 dni 5 600zł 6 020zł 8 400zł 9 030zł 930 zł 1000zł

 

Wysokość kar za brak OC w 2021 i 2022 roku była ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, rodzaju pojazdu mechanicznego i okresu bez ważnej polisy.

Jak sprawdzić OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym?

Obecnie większość biur ubezpieczeniowych przypomina kierowcom za pomocą wiadomości SMS lub e-mail o końcu ważności ubezpieczenia OC. Można jednak samodzielnie sprawdzić OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym przez stronę www.ufg.pl oraz www.historiapojazdu.gov.pl. Jak sprawdzić OC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym? Po wejściu na stronę, należy kliknąć w zakładkę „Baza OC i AC”, a następnie w „Sprawdzenie ubezpieczenia OC”, a potem w „Identyfikacja umowy OC na dzień”. W kolejnym kroku trzeba wpisać nr rejestracyjny albo VIN, podać datę sprawdzenia ważności OC i kraj, przepisać kod weryfikacyjny i kliknąć guzik „Sprawdź”. W odpowiedzi wyświetli się marka i model ubezpieczonego pojazdu, nr polisy OC i nazwa oraz adres głównej siedziby towarzystwa. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w momencie zakupu samochodu oraz w przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu.

Kara za brak polisy z UFG

Kontrola dokumentów lub wypadek to nie jedyne momenty, w których może wyjść na jaw brak ważnej polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę, dzięki której w szybki sposób może znaleźć pojazdy, które nie posiadają ważnego OC i w ten sposób nałożyć odpowiednią karę na kierowcę. Po jakim czasie przychodzi kara z UFG? Często kontrola pojawia się dopiero po 14 dniach.

Zobacz także: Trzy kroki do lepszego OC

Brak ubezpieczenia OC, a kolizja

Poruszanie się pojazdem bez ważne ubezpieczenia OC to pozorna oszczędność. Przede wszystkim zawsze może spotkać nas wyrywkowa kontrola, podczas której policja sprawdzi ważność naszej polisy i nałoży na nas karę za brak ciągłości OC. Dodatkowo możemy otrzymać karę od UFG. Jednak największym problemem jest spowodowanie zdarzenia w ruchu drogowym, ponieważ sprawca wypadku nie tylko otrzyma karę za brak ważnego OC, ale także będzie musiał opłacić z własnej kieszeni naprawę szkód na pojeździe. Za naprawę samochodu osoby poszkodowanej najpierw zapłaci UFG, a następnie zwróci się do sprawcy kolizji lub wypadku z żądaniem zwrotu wypłaconych świadczeń. Bywa, że odszkodowania z OC idą w setki tysięcy złotych, a osoby, które nie wykupiły obowiązkowego ubezpieczenia, kończą z ogromnymi długami na całe życie.

Warto wiedzieć: Nieważne ubezpieczenie OC – jak uniknąć kary za brak OC?