Jak złożyć wypowiedzenie AC?

Obszar roboczy 1 kopia

Zakup polisy AC, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, jest dobrowolny. W większości sytuacji umowa spisywana jest na 12 miesięcy, a nie cały rok. Wypowiedzenie AC jest możliwe tylko jeżeli właściciel pojazdu dotrzyma odpowiednich terminów, w innym wypadku musimy zaczekać aż umowa wygaśnie samoczynnie.

Wypowiedzenie umowy AC, czy wygaśnięcie?

Jeżeli myślisz o złożeniu wypowiedzenia umowy AC warto sprawdzić czy nie istnieją przesłanki, aby wygasła samoistnie. Umowa AC jest wypowiadana u większości ubezpieczycieli w momencie:
• upływu okresu ubezpieczenia – umowa AC nie przedłuża się automatycznie,
• całkowitego zniszczenia pojazdu,
• wyrejestrowania pojazdu,
• całkowitego wyczerpania środków określonych w umowie,
• po upływie terminu zapłaty składki AC,
• sprzedaży pojazdu,
• zarejestrowania pojazdu za granicą Polski,
• wypowiedzenia AC przez ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym.

Kiedy można złożyć rezygnację z AC?

Właściciel pojazdu ma prawo do rezygnacji z AC jeżeli umowa została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. Wypowiedzenie AC należy złożyć do 30 dni od momentu zawarcia umowy. Oznacza to, że rezygnacja z AC w trakcie trwania nie jest możliwa.

Wypowiedzenie AC po sprzedaży auta

Po sprzedaży auta właściciel musi zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi i wypowiedzieć AC. Przeniesienie ubezpieczenia AC na nowego właściciela jest możliwe, ale wymaga zgody zarówno sprzedającego, jak i ubezpieczyciela, a ci rzadko wyrażają zgodę na takie rozwiązanie. W momencie sprzedaży samochodu i rezygnacji z AC właściciel otrzyma część składek za niewykorzystane ubezpieczenie.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia AC?

W celu złożenia wypowiedzenia AC najlepiej zapoznać się z wymaganiami danego ubezpieczyciela. Zwykle taka możliwość dostępna jest na koncie klienta lub poprzez infolinię. Należy przygotować wypowiedzenie AC z własnoręcznym podpisem i dostarczyć je ubezpieczycielowi osobiście, za pomocą poczty lub e-mail.

Zobacz także: Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę – co warto wiedzieć?