Przedawnienie roszczeń z OC – czym jest i ile trwa?

Obszar roboczy 1 kopia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów mechanicznych w Polsce. Ma ono na celu zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych przez ubezpieczającego na rzecz innych osób. Niemniej jednak, wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tego ubezpieczenia. Co warto o nich wiedzieć?

Czym jest przedawnienie roszczeń z OC?

Przedawnienie to instytucja prawna, która po upływie określonego czasu uniemożliwia dochodzenie roszczeń w drodze sądowej. W praktyce oznacza to, że po pewnym okresie osoba poszkodowana traci prawo do żądania naprawienia szkody od sprawcy. Zbyt długa zwłoka może doprowadzić do tego, że ubezpieczyciel sprawcy odmówi wypłaty odszkodowania powołując się na przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia. Dlatego warto znać przysługujące nam prawa, ale także obowiązujące nas terminy.

Przedawnienie roszczeń z OC sprawcy

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń z OC?

  • Roszczenia z tytułu szkody na osobie: 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Niemniej jednak, nie mogą one przedawnić się przed upływem trzech lat od dnia, w którym szkoda nastąpiła.
  • Roszczenia z tytułu szkody w mieniu: 1 rok od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, ale nie więcej niż 3 lata od dnia, w którym szkoda nastąpiła.
  • Szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, czyli przestępstwa: okres przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa

Po upływie okresu przedawnienia poszkodowany traci możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli sprawca szkody przyzna się do winy, sąd nie będzie mógł zasądzić na korzyść poszkodowanego.

Kiedy dochodzi do przerwania terminu przedawnienia roszczeń z OC?

W kontekście roszczeń z OC w polskim prawie istnieje kilka sytuacji, które prowadzą do przerwania biegu przedawnienia:

  • Uznania roszczenia przez dłużnika: Jeżeli sprawca szkody (czyli dłużnik) uzna roszczenie osoby poszkodowanej, np. poprzez wyrażenie gotowości pokrycia kosztów naprawy, prowadzi to do przerwania biegu przedawnienia.
  • Podjęcia czynności prawnych w celu dochodzenia roszczenia: Jeśli poszkodowany podejmuje czynności prawne mające na celu dochodzenie roszczenia, takie jak wytoczenie powództwa w sądzie, wystąpienie o przeprowadzenie mediacji lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego, prowadzi to do przerwania biegu przedawnienia.
  • Inne czynności prawne: Czynności takie jak doręczenie wezwania do zapłaty przez komornika lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika również powodują przerwanie biegu przedawnienia.

Po przerwaniu biegu przedawnienia roszczeń z OC zaczyna on biec od nowa i to w pełnym zakresie. Oznacza to, że jeśli np. roszczenie z tytułu szkody w mieniu przedawnia się w ciągu roku, to po przerwaniu tego terminu biegnie on na nowo przez kolejny rok.

Jak chronić się przed przedawnieniem roszczeń z ubezpieczenia OC?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną i chcesz dochodzić swoich praw, warto pamiętać o następujących krokach:

  • Zgłoś szkodę natychmiast: Im szybciej zgłosisz szkodę, tym więcej czasu będziesz miał na ewentualne działania prawne.
  • Zapoznaj się z terminami przedawnienia: Znajomość przepisów prawnych pomoże Ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z utratą możliwości dochodzenia swoich roszczeń.
  • Skonsultuj się z prawnikiem: W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z specjalistą.

Przedawnienie roszczeń z OC to ważna kwestia, o której każda osoba, która poniosła szkodę, powinna wiedzieć. Znajomość terminów przedawnienia i świadomość konsekwencji ich upływu są kluczowe dla skutecznego dochodzenia swoich praw.

Zobacz także: Czym jest i jak działa regres ubezpieczeniowy?