Pojazd historyczny, a OC – czy jest konieczne?

Obszar roboczy 1 kopia

Posiadanie pojazdu historycznego to nie tylko pasja i hobby, ale również odpowiedzialność za ochronę cennego fragmentu historii motoryzacji. Ubezpieczenie pojazdów historycznych różni się od standardowych polis dla współczesnych samochodów. Warto wiedzieć, że posiadacze pojazdów historycznych także muszą posiadać OC.

Czym jest pojazd historyczny i dlaczego musi posiadać OC?

Aby w Polsce samochód mógł zostać uznany za pojazd historyczny musi spełniać określone kryteria, które są ustalane i regulowane przez konserwatorów zabytków. Warunki, jakie muszą być spełnione, znajdują się w art. 2 ust. 1 pkt 11 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Kiedy pojazd możemy uznać za historyczny?

  • Jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków lub inwentarza muzealiów,
  • ma co najmniej 40 lat,
  • ma co najmniej 25 lat przy założeniu, że 75% części (w tym główne podzespoły) jest oryginalnych, a jego produkcja zakończyła się co najmniej 15 lat temu,
  • został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Warto zaznaczyć, że pojazd historyczny i zabytkowy to nie to samo pojęcie, to dwie oddzielne kategorie pojazdów uregulowane przepisami i ustawami. Każdy pojazd zabytkowy jest pojazdem historycznym, natomiast nie każdy pojazd historyczny będzie traktowany jako zabytkowy.

Obowiązkowe OC pojazdów historycznych – ustawa

Jako właściciel pojazdu historycznego nie musisz wykupować OC całorocznego – ubezpieczenie nie jest wymagane, jeżeli auto nie jest użytkowane. Przepisy zwalniają właścicieli pojazdów historycznych z obowiązku posiadania polisy OC przez cały okres rejestracji, o ile pojazd nie znajdzie się na drodze publicznej. Pojazd historyczny OC – ustawa:
„(Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. , Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku)
Art. 26. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.
Art. 27. 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
5) pojazdem historycznym.”

Czy OC pojazdu historycznego różni się od ubezpieczenia zwykłego samochodu osobowego?

Ubezpieczenie OC samochodu historycznego możesz wykupić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Warto wiedzieć, że nie każda firma będzie posiadała dedykowaną ofertę dla właścicieli tego typu pojazdów, dlatego zdecydowanie warto zrobić odpowiedni research przed podjęciem ostatecznej decyzji. Wycena pojazdu historycznego to konieczność, ponieważ jego wartość bezpośrednio wpływa na wysokość odszkodowania wypłacanego w ramach OC.

Zobacz także: BLS – co to? Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?