BLS – co to? Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Obszar roboczy 1 kopia

Skrót BLS dla wielu kierowców może brzmieć tajemniczo, jednak jest to program, do którego należy większość ubezpieczycieli. Powstał on w celu szybszej naprawy szkody, a także zwolnienia poszkodowanego kierowcy z konieczności rozmów z ubezpieczalnią.

Co to jest BLS?

Skrót BLS pochodzi od nazwy Bezpośrednia Likwidacja Szkód, czyli programu stworzonego dla kierowców. Bezpośrednia Likwidacja Szkody polega na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu, zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC. W ten sposób poszkodowany kierowca jest zwolniony z wielu formalności, poszukiwania ubezpieczalni sprawcy, a także konieczności czuwania nad rozwojem sprawy. Dzięki BLS szkody są usuwane sprawniej i szybciej, a załatwienie wszelkich formalności spoczywa na ubezpieczycielu. Warto pamiętać, że w przypadku szkody BLS nie jest obowiązkowy i można skorzystać ze standardowej likwidacji szkody z OC.

Jak przebiega Bezpośrednia Likwidacja Szkody?

W przypadku korzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkód poszkodowany zgłasza się do swojego ubezpieczyciela. Poszkodowany nie musi dowiadywać się, gdzie sprawca zdarzenia jest ubezpieczony, wystarczy, że skieruje się on do swojej ubezpieczalni. Dzięki Bezpośredniej Likwidacji szkód poszkodowanego w zbieraniu dokumentacji wyręcza towarzystwo ubezpieczeń. Przedstawiciel zajmuje się dopełnieniem wszystkich formalności potrzebnych do jak najszybszej wypłaty środków na usunięcie szkód. Po załatwieniu wszelkich formalności poszkodowany otrzymuje odszkodowanie i to kończy jego udział w BLS. W przypadku skorzystania z Bezpośredniej Likwidacji Szkód to firmy ubezpieczeniowe reprezentujące strony zdarzenia drogowego uzgadniają między sobą rozliczenie.

Bezpośrednia Likwidacja Szkody, a standardowe pozyskanie środków na likwidację szkód

Poszkodowany może skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody, jednak nie musi, może pozyskać odszkodowanie w standardowy sposób od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Jeżeli poszkodowany decyduje się na nieskorzystanie z BLS kontaktuje się samodzielnie z ubezpieczycielem sprawcy. To on jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkiej dokumentacji oraz uzupełnienie niezbędnych wniosków. W przeciwieństwie do skorzystania z BLS firma ubezpieczeniowa nie musi się starać o najwyższy standard obsługi, ponieważ nie obsługuje swojego klienta, dlatego to na poszkodowanym spoczywa obowiązek ciągłego monitorowania postępów w sprawie oraz podejmowanych decyzji. Istnieją jednak sytuacje, w których poszkodowany nie może skorzystać z ubezpieczenia BLS.

Kiedy nie można zastosować ubezpieczenia BLS?

Ubezpieczenie BLS jest dostępne dla większości kierowców, ponieważ obecnie wielu ubezpieczycieli dołączyło do programu. Istnieją jednak sytuacje, w których skorzystanie z OC Bezpośredniej Likwidacji Szkód jest niemożliwe:

  • W zdarzeniu uczestniczyły więcej niż 2 pojazdy,
  • Doszło do uszczerbku na zdrowiu (skorzystanie z ubezpieczenia BLS jest możliwe tylko w przypadku uszkodzenia mienia),
  • Do kolizji drogowej doszło poza granicami Polski,
  • Poszkodowany zwrócił się wcześniej do ubezpieczyciela sprawcy (wtedy proces likwidacji szkód przebiega według standardowej procedury),
  • Rozpoczęto postępowanie sądowe,
  • Ubezpieczyciel sprawcy nie działa na terenie Polski,
  • Wykonana szkoda przekracza określoną przez ubezpieczyciela kwotę,
  • Sprawca nie jest znany.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód, które towarzystwa należą do programu?

Do program BLS ubezpieczenia należą m.in. takie firmy jak: Allianz, Ergo Hestia, Link4, PZU, Uniqa, Warta, MTU oraz HDI. Jeżeli zależy nam na ubezpieczeniu BLS warto zapytać o to ubezpieczyciela lub odnaleźć takie informacje na stronie towarzystwa oraz w umowie OC. Zdarza się, że Bezpośrednia Likwidacja Szkód jest dodatkową usługą, za którą należy zapłacić.

Czy warto korzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód?

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia BLS jest szczególnie atrakcyjna dla poszkodowanego kierowcy, ponieważ znacznie odciąża go z formalności oraz konieczności kontaktowania się z nieznanym mu ubezpieczycielem. Korzyść płynąca z programu Bezpośrednia Likwidacja Szkód dla ubezpieczyciela to budowanie relacji z klientem oraz zwiększenie prawdopodobieństwa skorzystania z usług w przyszłości. Dodatkowo ubezpieczyciel potraktuje swojego klienta łagodniej, a także nie będzie zaniżał wypłacanego odszkodowania, ponieważ nie ma w tym żadnego interesu, wypłacone środki odzyska.

Zobacz także: Oświadczenie sprawcy kolizji – dlaczego warto je napisać?