Czas na wypłatę odszkodowania – ile czasu ma ubezpieczalnia na wypłacenie odszkodowania OC?

Obszar roboczy 1 kopia

Odszkodowanie OC to jedno z najczęściej występujących roszczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC chroni kierowców przed skutkami finansowymi wypadków, które spowodowali. Kiedy dochodzi do kolizji lub wypadku, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od strony, która jest winna zdarzeniu. Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy? Sprawdź, jaki czas na wypłatę odszkodowania OC ma ubezpieczyciel.

Jaki czas na wypłatę odszkodowania z OC ma ubezpieczyciel?

Pierwszym krokiem w uzyskaniu odszkodowania OC jest zgłoszenie szkody. Od poszkodowanego wymaga się dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wypadku: relacji świadków, zdjęć miejsca zdarzenia, a także danych kontaktowych obu stron. Istotne jest, aby zgłosić szkodę jak najszybciej po zdarzeniu. Jeżeli nie chcesz zajmować się załatwianiem odszkodowania OC samemu możesz skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody, ponieważ wszelkimi formalnościami zajmuje się Twój ubezpieczyciel.
Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel ma określony czas na jej rozpatrzenie. W Polsce, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel musi rozpatrzyć roszczenie i podjąć decyzję w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Może jednak wystąpić sytuacja, w której ubezpieczyciel poprosi o dodatkowe informacje lub dokumenty, co może przedłużyć ten czas.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Jeśli roszczenie zostanie uznane przez ubezpieczyciela, następnym krokiem jest wypłata odszkodowania OC. Zazwyczaj pieniądze są przekazywane na konto bankowe osoby poszkodowanej w ciągu kilku dni od daty akceptacji roszczenia. Czasami jednak może to trwać nieco dłużej, w zależności od specyfiki danej sprawy. W niektórych sytuacjach proces wypłaty odszkodowania może się przedłużyć. Może to być spowodowane na przykład koniecznością przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, sporami co do wysokości odszkodowania czy niejasnościami w kwestii winy za wypadek. W takim wypadku czas na wypłatę odszkodowania OC wynosi 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, ale nie może trwać to dłużej niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Przedłużony termin wypłaty odszkodowania OC – odsetki

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w określonym czasie, osoba poszkodowana ma prawo do odsetek za zwłokę. Jest to dodatkowy sposób, aby zmotywować ubezpieczycieli do szybkiego rozpatrywania roszczeń i wypłacania należnych kwot.

Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, a brak ważnego OC sprawcy

Gdy sprawca wypadku nie ma ważnego ubezpieczenia OC, sytuacja komplikuje się dla osoby poszkodowanej. Niemniej jednak, osoby te wciąż mają prawa do odszkodowania. W Polsce, w sytuacji gdy sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, roszczenia odszkodowawcze kierowane są do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeśli masz pewność, że sprawca wypadku nie miał ważnego ubezpieczenia OC, powinieneś zgłosić szkodę bezpośrednio do UFG. W zgłoszeniu powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wypadku, takie jak relacja ze zdarzenia, dane świadków, zdjęcia itp. UFG, tak jak ubezpieczyciele, musi przestrzegać terminu wypłaty odszkodowania OC:

  • 30 dni od dnia otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej;
  • 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych było niemożliwe;
  • jeżeli UFG potrzebuje więcej czasu, to poszkodowany powinien otrzymać bezsporną część odszkodowania.

Zobacz także: Sprawdzanie OC – jak zweryfikować czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie?