Podwójne ubezpieczenie OC – co zrobić? Jak uniknąć kłopotów?

Obszar roboczy 1 kopia

Podwójne ubezpieczenie OC może wydawać się rzadkością, ale z różnych przyczyn może zdarzyć się częściej, niż się wydaje. Dlaczego dochodzi do podwójnego ubezpieczenia OC i jakie kroki można podjąć, aby rozwiązać tę sytuację?

Czym jest podwójne OC?

Podwójne OC to sytuacja, w której dwie polisy przypisane są do jednego pojazdu. Dlaczego tak się dzieje? Zwykle wynika to z roztargnienia kierowcy, a także braku znajomości obowiązujących przepisów.

Przyczyny podwójnego OC

Często podwójne ubezpieczenie wynika z braku świadomości konsumenta. Może się zdarzyć, że właściciel pojazdu nie zdaje sobie sprawy, że jego ubezpieczenie zostało automatycznie odnowione, a jednocześnie zawiera umowę z innym ubezpieczycielem. Dzieje się tak w momencie zakończenia trwania obecnego OC. Jeżeli kierowca nie wypowie umowy zostaje ona automatycznie przedłużona na następny rok. Brak takiej wiedzy może skutkować tym, że kierowca wykupi drugą, bardziej atrakcyjną polisę.

Podwójne ubezpieczenie OC to także częsty błąd przy zakupie samochodu. Nabywca automatycznie otrzymuje polisę, która była wcześniej wykupiona i może z niej korzystać do końca trwania. Jeżeli nowy właściciel nie zdaje sobie z tego sprawy może wykupić kolejną polisę.

Znacznie rzadziej, ale zdarzają się także błędy formalne, np. dokument z wypowiedzeniem nie dotarł do firmy ubezpieczeniowej lub brakuje na nim ważnego podpisu.

Zobacz także: Czy wcześniejsze wypowiedzenie OC jest możliwe?

Podwójne ubezpieczenie OC – Art. 28a.

Art. 28a. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówi, że jeżeli kierowca w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, może wypowiedzieć jedną z umów. Warto wiedzieć, że zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.

Dwa OC na jeden samochód – jak uniknąć tej sytuacji?

Najlepszym sposobem na uniknięcie sytuacji, w której posiadamy dwa ubezpieczenia OC jest przestrzeganie zasad, a także znajomość praw i obowiązków.
Jeżeli nie chcesz, aby Twoje OC uległo automatycznemu przedłużeniu, ponieważ znalazłeś lepszą i bardziej atrakcyjną ofertę, złóż odpowiednio wcześniej wypowiedzenie i upewnij się, że dotarło do ubezpieczyciela.
Jeżeli kupujesz samochód od innego kierowcy pamiętaj o tym, że ubezpieczenie samochodu przechodzi na Ciebie. Możesz je zatrzymać lub zrzec się ubezpieczenia i wykupić nowe.
Warto także rozważyć współpracę z agentem ubezpieczeniowym, który pomoże Ci w razie wątpliwości, a także pomoże z dotrzymaniem terminów.

Podwójne ubezpieczenie OC w tej samej firmie

Podwójne ubezpieczenie OC w tej samej firmie nie zdarza się często, jednak jest możliwe. Zdarza się najczęściej w sytuacji wykupienia polisy przez nowego właściciela samochodu w tej samej firmie, w której polisę posiada dawny właściciel. Jest to jednak jedna z lepszych sytuacji z podwójnym ubezpieczeniem OC, ponieważ wystarczy uregulować opłatę z tytułu tylko jednej umowy – ubezpieczyciel nie może żądać zapłaty podwójnej składki.

Zobacz także: Sprawdzanie OC – jak zweryfikować czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie?

 

[1] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ubezpieczenia-obowiazkowe-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny-17041156/art-28-a, dostęp: 05.12.2023 r.