Szkoda całkowita z OC – co musisz o niej wiedzieć?

Obszar roboczy 1 kopia

W przypadku wypadków komunikacyjnych, jednym z terminów, z którym mogą się spotkać poszkodowani, jest „szkoda całkowita”. Jest to sytuacja, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość aktualną przed zdarzeniem. Szkoda całkowita w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiada specyficzne zasady i konsekwencje, które warto znać, aby w pełni rozumieć swoje prawa i możliwości.

Szkoda całkowita pojazdu – co to znaczy?

Szkoda całkowita występuje, gdy pojazd uczestniczący w wypadku jest w takim stopniu uszkodzony, że jego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona. To znaczy, że koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku przewyższa jego wartość rynkową sprzed zdarzenia.

Wartość pojazdu przed zdarzeniem jest kluczowa przy określaniu, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą. Ustalana jest ona na podstawie cen rynkowych pojazdów o podobnych parametrach – roku produkcji, marce, modelu, przebiegu oraz stanie technicznym i wizualnym.

Szkoda całkowita z OC sprawcy, ile otrzyma właściciel?

W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie równe wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, pomniejszonej o ewentualną wartość wraku. Przykładowo jeżeli samochód był warty 10 000 złotych, a jego wrak 3 000 złotych, to właściciel samochodu otrzyma szkodę całkowitą z OC w wysokości 7 000 złotych.

Zobacz także: Automatyczne przedłużenie OC jak działa? Kiedy nie obowiązuje?

Odszkodowanie OC, a zaniżona wartość samochodu

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój sposób wyliczania kosztów naprawy. Na wysokość obliczeń mogą mieć wpływ: czas likwidacji szkody, cenę wskazaną przez autoryzowane serwisy oraz opłaty związane z częściami zamiennymi.

Często zdarza się, że właściciel samochodu ma wątpliwości co do zasadności orzeczenia szkody całkowitej, sposobu wyliczenia wartości rynkowej samochodu lub zawyżenia kosztu wraku, w celu wypłacenia mniejszego odszkodowania OC. Jeżeli nie zgadzamy się z uznaniem szkody całkowitej lub konkretnymi wycenami warto dokonać własnej analizy rynku, zdobyć odpowiednie kalkulacje i zgłosić się z reklamacją do ubezpieczyciela, musi być ona jednak uzasadniona.

Szkoda całkowita OC – co z wrakiem samochodu?

Wrak samochodu po stwierdzeniu szkody całkowitej nadal pozostaje Twoją własnością. Możesz go naprawić we własnym zakresie lub sprzedać na części. Jeżeli nie chcesz zajmować się wrakiem samochodu towarzystwo ubezpieczeniowe pomoże Ci w pozbyciu się samochodu i wskaże konkretne miejsce, w którym możesz go sprzedać.

Samochód zastępczy z OC sprawcy, na jaki czas nam przysługuje?

Samochód zastępczy OC to przywilej, który wynika z ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku szkody częściowej przysługuje nam samochód zastępczy na cały okres naprawy pojazdu. W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej pojazd zastępczy z OC sprawy przysługuje nam od dnia zgłoszenia szkody, aż do dnia wypłaty odszkodowania lub nabycia nowego pojazdu. Pojazd najlepiej wynająć w sieci wypożyczalni, które współpracują z danym ubezpieczycielem.

Warto wiedzieć: Sprawdzanie OC – jak zweryfikować czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie?