Szkoda całkowita AC – o czym warto pamiętać?

Obszar roboczy 1 kopia

Ubezpieczenie autocasco (AC) stanowi istotne wsparcie dla właścicieli pojazdów, oferując ochronę finansową w przypadku wystąpienia szkód. Jednym z możliwych scenariuszy, który może przytrafić się posiadaczom tego typu polisy, jest szkoda całkowita pojazdu. Ten termin odnosi się do sytuacji, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość aktualną lub jest równy tej wartości.

Definicja szkody całkowitej AC

Pierwszym krokiem powinno być dokładne zrozumienie, na czym polega szkoda całkowita w kontekście Twojego ubezpieczenia AC. Zazwyczaj mówimy o niej, gdy koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku przekracza jego wartość aktualną (wartość rynkową) lub wewnętrzną wartość określoną przez ubezpieczyciela. Wartość ta może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kiedy szkoda całkowita z AC? Szkoda całkowita AC jest określana nieco inaczej niż w przypadku szkody z ubezpieczenia OC. W przypadku nieobowiązkowego ubezpieczenia autocasco, szkoda całkowita uznawana jest w momencie, gdy koszt naprawy przekracza około 70% wartości pojazdu (w zależności od ubezpieczyciela może to być 60-80%). Szkoda całkowita z OC obejmuje znacznie bardziej rozległe uszkodzenia, bo aż do wartości blisko 100% wartości.

Jakie odszkodowanie należy się za szkodę całkowitą AC?

Towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę całkowitą wypłaci nam odszkodowanie. Na jego wysokość składają się dwa czynniki: wartość rynkowa pojazdu oraz wartość wraku, oznacza to, że nie otrzymasz pełnej wartości pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone przy zastosowaniu tzw. metody dyferencyjnej.

Jeżeli Twój samochód w dniu szkody był warty 30 000 złotych, a szacowane koszty naprawy wyniosły 90% jego wartości została orzeczona szkoda całkowita. Wartość wraku została wyceniona na 5 000 złotych. To zostanie wypłacone 25 000 złotych, ponieważ pozostałe 5 000 złotych możesz uzyskać po sprzedaży samochodu.

Nie wiesz co zrobić z wrakiem? Nie musisz go sprzedawać, samochód nadal jest Twoją własnością, możesz spróbować dokonać jego naprawy. Jeżeli jednak chcesz sprzedać pojazd ubezpieczyciel pomoże i wskaże, gdzie możesz przekazać jego pozostałości.

Zobacz także: Zwrot AC po sprzedaży samochodu – co warto wiedzieć?

Szkoda całkowita AC, co z wrakiem samochodu?

Po ustaleniu szkody całkowitej samochodu możesz sprzedać wrak samochodu na złom lub sprzedaż poszczególne części, jeżeli nie uległy uszkodzeniu. Druga opcja wydaje się bardziej korzystna finansowo, jeżeli kosztowne elementy pojazdu nie zostały uszkodzone. Cena złomu jest różna, także w obrębie tego samego miasta, dodatkowo liczy się on za każdy oddany kilogram, dlatego sprzedający nie otrzymuje zbyt dużej gotówki za sprzedaż samochodu osobowego.

Czy należy Ci się zwrot składki AC po szkodzie całkowitej?

Po szkodzie całkowitej kierowcy nie należy się zwrot składki AC, ponieważ zostało wypłacone odszkodowanie. Nawet jeżeli złożysz wniosek zostanie on odrzucony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Po wypłacie odszkodowania umowa zostaje rozwiązana i kierowca traci AC, aby ponownie z niego korzystać musi wykupić nową polisę.

Warto wiedzieć: Najtańsze AC – jak zaoszczędzić na autocasco?