Szkoda całkowita AC – o czym warto pamiętać?

Ubezpieczenie autocasco (AC) stanowi istotne wsparcie dla właścicieli pojazdów, oferując ochronę finansową w przypadku wystąpienia szkód. Jednym z możliwych scenariuszy, który może przytrafić się posiadaczom tego typu polisy, jest szkoda całkowita pojazdu. Ten termin odnosi się do sytuacji, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość aktualną lub jest równy tej wartości. Definicja szkody całkowitej…

Czytaj więcej

Szkoda całkowita z OC – co musisz o niej wiedzieć?

W przypadku wypadków komunikacyjnych, jednym z terminów, z którym mogą się spotkać poszkodowani, jest „szkoda całkowita”. Jest to sytuacja, w której koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość aktualną przed zdarzeniem. Szkoda całkowita w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiada specyficzne zasady i konsekwencje, które warto znać, aby w pełni rozumieć swoje prawa i możliwości. Szkoda…

Czytaj więcej