Czym różni się OC od AC?

Obszar roboczy 1 kopia

W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce dwa podstawowe pojęcia to OC (Odpowiedzialność Cywilna) oraz AC (Auto Casco). Obydwa rodzaje ubezpieczeń dotyczą ochrony przed ryzykiem związanymi z posiadaniem i eksploatacją pojazdu. Jednak zakres ochrony, koszty oraz obowiązek posiadania tych ubezpieczeń znacząco się różnią. W tym artykule postaramy się przybliżyć kluczowe różnice pomiędzy OC a AC.

OC a AC różnice

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona osób trzecich przed skutkami szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego podczas korzystania z pojazdu. OC pokrywa szkody osoby przez nas poszkodowanej.

AC jest ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia szeroki zakres ochrony pojazdu ubezpieczonego przed różnymi szkodami. AC likwiduje szkody własne, które powstały w wyniku różnego rodzaju zdarzeń.

AC, OC różnice w zakresie ochrony

OC pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu poszkodowanego, leczeniem osób poszkodowanych czy też innymi stratami majątkowymi wynikającymi z wypadku, za który odpowiada posiadacz polisy OC. Kupując OC mamy pewność, że w przypadku wyrządzenia szkody u innego kierowcy zostaną one pokryte z ubezpieczenia, a nie naszej kieszeni.

Ubezpieczenie AC pokrywa koszty naprawy lub wymiany pojazdu ubezpieczonego w przypadku różnych zdarzeń, takich jak kradzież, włamanie, uszkodzenie w wyniku zderzenia, pożar, zalanie, działania sił natury czy też akty wandalizmu. Dodatkowo klient ma także możliwość wyboru sposobu likwidacji szkoły: wariant serwisowy (naprawa w warsztacie) lub kosztorysowy (gotówka na konto). Zakres ochrony zależy od indywidualnie wybranej polisy i może być różny w zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.

Warto wiedzieć, że zakres ochrony ubezpieczenia OC jest taki sam dla każdego kierowcy bez względu na to w jakim towarzystwie ubezpieczy swój samochód. Zakres obowiązkowego OC reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zakres ubezpieczenia AC jest różny i zależy od polisy, na którą zdecyduje się kierowca.

OC i AC różnica w konieczności wykupienia ubezpieczenia

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe? Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC. Brak ubezpieczenia skutkuje karą finansową i jest traktowany jako wykroczenie. Warto pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu, także tego, którego obecnie nie używamy.

Czy ubezpieczenie AC jest obowiązkowe? Ubezpieczenie AC jest całkowicie dobrowolne. Właściciel pojazdu decyduje, czy chce je posiadać, i jaką formę ochrony wybiera. Wyjątkiem może być kupno samochodu na kredyt (czyt. Cesja polisy AC – kiedy jest niezbędna?)

O jakich różnicach pomiędzy OC, a AC warto pamiętać?

Oprócz zakresu ochrony istnieje także jeszcze kilka znaczących różnic pomiędzy ubezpieczeniem OC, a AC:

  • Polisa AC w przeciwieństwie do OC nie jest przedłużana automatycznie na każdy kolejny rok. Ubezpieczyciele są zobowiązani automatycznie przedłużyć umowę ubezpieczenia OC na kolejny okres ubezpieczeniowy, chyba, że kierowca wcześniej wypowie umowę. Autocasco wygasa wraz z ostatnim dniem ochrony.
  • AC po sprzedaży samochodu nie przechodzi na nowego właściciela. Obowiązkowe ubezpieczenie OC automatycznie przyznawane jest kupującemu, sprzedający samochód nie może z niego zrezygnować.
  • OC nie pokrywa uszkodzeń na samochodzie sprawcy kolizji lub wypadku.

Podczas gdy OC skupia się na ochronie osób trzecich przed skutkami wypadków spowodowanych przez ubezpieczonego, AC zapewnia ochronę samemu pojazdowi przed różnorodnymi wypadkami. OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce, podczas gdy AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które można dostosować do indywidualnych potrzeb właściciela pojazdu.

Zobacz także: Czym jest ubezpieczenie NNW samochodu i czy warto je wykupić?